رویداد های نساجی

لمینت جاجیم

لمینت جاجیم به روش حرارتی – تولیدی پارچه جاجیم

افزایش قیمت نخ موجب کاهش وزن پارچه های جاجیم گردید به نحوی که بدون استفاده از لمینت جاجیم، پارچه خام جاجیم دیگر قابلیت استفاده متنوع قبلی را نداشت. لمینت جاجیم موجب افزایش استحکام پارچه، ضدآب شدن و کاهش قیمت تمام شده پارچه می شود. ... ادامه مطلب